Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA, DRŽAVA I DRUŠTVO

BIOPOLITICS AND (POST)HUMANISM

In this article the author discusses the relation between different conceptions of biopolitics in Foucault and Agamben and the idea of humanism inasmuch as it relates to the question of becoming of new subjectivity. In tracing how the differences in understanding . . .

PREDMODERNE IDEJE O SVETSKOJ DRŽAVI

Posmatrajući razvoj predmodernih ideja o Svetskoj državi, rad počinje proučavanjem zajedničkih karakteristika arhaičnih imperijalnih preteča ovih ideja vezanih za ličnost imperatora kao nosioca objedinjene, dvostruke, duhovne i svetovne vlasti iz kojih . . .

IZAZOVI POLITIČKIH SISTEMA NA BALKANU

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na izazove sa kojima se politički sistemi susreću na balkanskim prostorima. Autor se u ovom radu koristi sledećim metodama: metod analize sadržaja i komparativni metod. Demokratski politički sistemi ne nastaju sami po sebi. . . .

PROBLEM IDENTITETA

ETNO(MUZIKO)LOGIJA I IDENTITET

Poređenjem dva teksta koji govore, u potpuno različitim raspoloženjima, o odnosu sadašnjih poslenika etnologije odnosno etnomuzikologije prema utemeljivačima tih naučnih istraživanja u Srbiji, Jovanu Cvijiću i Miodragu Vasiljeviću, otvara se mogućnost . . .

SAVREMENA BEZBEDNOST

TERORIZAM U POLITIČKOJ TEORIJI

Rad je posvećen definisanju savremenog terorizma i do­prinosu nauke političke teorije na putu ka opšteprihvatljivoj definiciji terorizma. U ovom radu nisu posebno analizirane političke teorije, već je celokupan rad prožet političkom teorijom koja izučava . . .

OGLEDI

POSLEDNJI POZDRAV IZ ZEMLJE SAFARI

U ovom članku autor problemu raspada SFRJ prilazi ireko analize raspada sistema vrednosti i ideologije koja je nekada toj tvorevini obezbeđivala legitimitet. Metod je detaljna anali­za trećeg albuma Zabranjenog pušenja, Iozdrav iz zemlje Safari. Teza . . .

ANTINOMIJE POLEMIČKOG DISKURZIVITETA

U ovom ogledu autor, povodom postuhumnog objavljivanja zbornika kritičko-esejističkih tekstova Buktinje Nikole Miloševića, podrobno analizira Metod ovog mislioca, čije je bogato i razuđeno filozofsko i književno-teorijsko delo ostavilo upečatljiv trag . . .

periodika Srpska politička misao 2/2010

Prijavi se za newsletter

ç