Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI IZ POLITIČKE TEORIJE

LE ROUGE ET LE TRICOLORE

Cet article est divisé en quatre parties. Dans la première partie, il s’agit de présenter la situation mondiale, caractérisée par un confor­misme intellectuel médiocre, accompagné par un repli qui suscite à son tour des contre-identités identitaires . . .

SRBIJA I POLITIČKI PROCESI I MODELI

VETO IGRAČI U POLITIČKOM SISTEMU SRBIJE

Nastojanje autora je da utvrdi koji veto igrači se mogu javiti tokom procesa donošenja odluka, pre svega zakonodavnog procesa, u Republici Srbiji. U skladu s tim, autor istražuje konstelaciju veto igrača u aktuelnoj institucionalnoj i partijskoj postavci, . . .

IZAZOVI EVROPSKIH INTEGRACIJA
OGLEDI I STUDIJE
periodika Srpska politička misao 1/2015

Prijavi se za newsletter

ç