Tema broja

PROBLEM KOSOVA I METOHIJE U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

OGLEDI I STUDIJE

KONCEPT DRUŠTVENE PRAVDE I NAGON ZA MOĆ

Predmet ovog članka je odnos između moći i pravde u ljudskom društvu, govoreći u širem smislu. Uže posmatrano, odnos između, od čoveka neodvojivog, osećaja inferiornosti, iz kojeg se, usled sprege straha i potrebe za većom bezbednošću tela, rađa . . .

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA

U radu se proučava metodologija istraživanja u političkim naukama, od izbora teme do definisanja istraživačkog pitanja, predmeta, ciljeva, hipoteza, metoda, kao i naučnog i društvenog doprinosa. Cilj ovog rada je da prikaže i objasni metodologiju istraživanja . . .

periodika Srpska politička misao 1/2021 1/2021

Prijavi se za newsletter

ç