Изабери језик:
Тема броја

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У СРБИЈИ И САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКОЛОШКЕ ПАРАДИГМЕ

ГЕОПОЛИТИКА: ОД ГЕОГРАФСКЕ И ПОЛИТИКОЛОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ ДО САМОСТАЛНЕ НАУКЕ

У раду се прати историјски развој геополитике – од појаве њене претходнице политичке географије крајем 19. века, до неокласичне и постмодерне . . .

ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ ПРЕД ИЗАЗОВОМ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ : ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО ТЕМА И ПРОЦЕС У СРПСКОЈ ПОЛИТИКОЛОГИЈИ – ПОЛИТИКОЛОГИЈА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

Овај рад разматра како развој српске политикологије, тако и савремене трендове у политичким наукама генерално, у контексту глобализације и . . .

ЗНАЧАЈ ПРОФ. ДР РАДОСЛАВА РАТКОВИЋА У УТЕМЕЉЕЊУ СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ

Предмет истраживања овог рада је анализa улоге проф. др Радослава Ратковића у стварању српске политикологије, као и његов допринос у конституисању . . .

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРЕМА ШПАНСКОМ ГРАЂАНСКОМ РАТУ 1936‒1939: ИЗМЕЂУ НЕУТРАЛНОСТИ И АНТИКОМУНИЗМА

У раду се, првенствено на основу до сада некоришћене шпанске и југословенске архивске грађе, анализира политика Краљевине Југославије према . . .

СОЦИЈАЛНЕ И ПАРТНЕРСКЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ КРОЗ ВИЗУРУ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

У овом раду приказани су резултати истраживања партиципације и задовољства корисника социјалних и партнерских социјалних услуга у Босни и . . .

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019

Пријави се за билтен