Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I SAVREMENI DEMOKRATSKI PROCESI U SRBIJI

TEGOBNA TRANZICIJA U SRBIJI

U ovom radu dr Pribićević analizira najvažnije političke uzroke spore i tegobne tranzicije u Srbiji. Dvanaest godina nakon rušenja autoritarnog režima u Srbiji razočarenje građana postignutim je potpuno. Nove vlasti su obećavale viši standard, nižu . . .

GEOPOLITIKA I BEZBEDNOST DRŽAVE
OGLEDI I STUDIJE

NEOMARKSISTIČKA MISAO O DRŽAVI

Predmet analize ovog rada je koncept države iz perspekti­ve neomarksizma. Neomarksizam kao teorijski supstitut marksi­zma nastavio je da neguje marksistički koncept države sa varijetetima koji zavređuju posebnu analizu. U okviru neomarksizma ne postoji . . .

DEMOKRATIJA I RACIONALNOST

U ovom radu izložene su osnovne pretpostavke i rezultati teorije racionalnog izbora na individualnom i kolektivnom nivou, kao i inherentni problemi sa kojima se ova teorija suočava. Ukoliko demokratiju shvatimo kao proceduru (odnosno metod agregacije datih . . .

periodika Srpska politička misao 1/2013

Prijavi se za newsletter

ç