Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I INSTITUCIJE U POLITIČKOM SISTEMU SRBIJE

ISKUSTVA OMBUDSMANA U SRBIJI

Autor u članku analizira praksu i institucionalne modele ombudsmanske funkcije u Republici Srbiji. Ombudsman je jedan od oblika institucionalne zaštite prava i sloboda i kontrole državne uprave. Na različitim teritorijalnim nivoima vlasti i u više oblasti . . .

VAŽNOST INSTITUCIJA U RAZVOJU SELA U SRBIJI

U ovom članku autor razmatra ulogu i važnost institucija u razvoju sela u Srbiji kroz istoriju, posvećujući posebnu pažnju sadašnjem i budućem stanju poljoprivrede u državi. Nakon sagledavanja uzroka stagnacije i propadanja sela u Srbiji kroz istoriju . . .

OGLEDI I STUDIJE

OSNOVI FUNDAMENTALIZMA

U ovom radu autor se pozabavio pojavom koja je pred­met istraživanja nekoliko naučnih disciplina. Fundamentalizam kao pojava predmet je proučavanja: filozofije, političkih nauka (politikologija religije), ali i pravnih nauka (kanonskog i autonomnog prava), . . .

ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI

Krivična dela protiv privrede, u poslednje vreme, sve više privlače pažnju naučne i šire društvene javnosti. Kao po pravilu, promene u političkom sistemu reflektuju se na privredni sistem i ekonomiju svake države. Proteklu deceniju u Srbiji, sa sigurnošću, . . .

AKTUELNO

PO(R)UKE LISABONSKOG SAMITA NATO - RUSIJA

Samit NATO-a koji je održan u Lisabonu, novembra 2010. godine, a potom i samit NATO Rusija, različito se ocenjuju od strane istraživača. Autor ovog članka zastupa hipotezu da do stvarnih promena nije došlo, već do obnove američke propagandno-ideološke . . .

EVROPSKE INTEGRACIJE

SRBIJA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE I EVROPEIZACIJE

Iako se kaže da Srbija ima svoj trasiran razvojni put, u stvarnosti se često nailazi na različite prepreke koje su nastale uticajem spolja, ali i unutar Srbije. Načini koje te prepreke Srbija može savladati su različiti, a najviše zavise od percepcije . . .

MARKETING, MENADžMENT I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Prijavi se za newsletter

ç