Tema broja

POLITIČKO KOMUNICIRANJE

PITANJE MANJINA I IDENTITETA

RUSINI I UKRAJINCI U VOJVODINI

U članku autor raspravlja na temu istorijske i aktuelne drštvene, kulturne, verske i političke pozicije Rusina i Ukrajinaca u Srbiji, tj. u Vojvodini, a u delu teksta obrađuje i istorijat i položaj pomenutih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj. U . . .

AKTUELNO

SOCIJALNI KAPITAL I JAVNA POLITIKA

Osnovni cilj ovog članka je bolje razumevanje pojma socijalnog kapitala i sagledavanje njegovog mesta u akademskom polju i javnoj politici. Socijalni kapital čine elementi društvene strukture kao što su mreže, norme, vrednosti i poverenje, koji omogućavaju . . .

periodika Politička revija 2/2018 2/2018

Prijavi se za newsletter

ç