Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I SAVREMENO DRUŠTVO

MILOV KONCEPT PREDSTAVNIČKE VLADE

Autor u članku izlaže osnovne postavke koncepta predstavničke vlade Džona Stjuarta Mila, njegovo shvatanje demokratije, podele vlasti, univerzalnog prava glasa i pluralnog votuma, proporcionalnog predstavljanja, federalizma i decentralizacije. Mi­lova . . .

OGLEDI I STUDIJE

SISTEM MEĐUNARODNIH KRIVIČNIH DELA

Posle dugog istorijskog razvoja, konačno je u drugoj polovini 20. veka inaugurisana nova, najmlađa grana kaznenog prava - međunarodno krivično pravo, koje se po svojoj pravnoj prirodi i karakteristikama nalazi između nacionalnog krivičnog prava i međunarodnog . . .

NACIONALNA BEZBEDNOST I PARLAMENTARNA KONTROLA

Parlamenti u savremeno koncipiranim i izgrađenim državama imaju veliku ulogu i odgovornost u procesima civilne demokratske kontrole uključujući, između ostalog, i kontrolu donošenja Zakona o odbrani i bezbednosti, imenovanja ili razrešenja određenih . . .

SUBJEKTI MEĐUNARODNIH ODNOSA

Još je Platon utvrdio da se politika može i mora učiti radi opšteg dobra političke zajednice. Glav­no polje antičke politike bila je politička zajednica. Taj psihološki osećaj veće zaštićenosti kad smo sa nekim i kad nas vodi, neko ko zna put, . . .

PREGOVORI KAO METOD REŠAVANJA KONFLIKATA

Pregovaranje kao vid komunikacije, je prisutno od nastanka čoveka bez obzira da li o tome govorili kreacionisti (odnos Boga i čoveka) ili evolucionisti (odnos čoveka i čoveka). Pregovaranje kao jedna veoma značajna civilizacijska tekovina doprinosi rešavanju . . .

LIBERALIZAM I DEMOKRATIJA: SLIČNOSTI I RAZLIKE

U ovom radu se razmatra odnos između liberalizma i demokratije, političkih ideologija koje predstavljaju dve komponente danas tako intrigantnog pojma i prakse liberalne demokratije. Odnos liberali­zma i demokratije razmatra se kroz analizu njihovih međusobnih . . .

AKTUELNO
EVROPSKE INTEGRACIJE
TRADICIJA

Prijavi se za newsletter

ç