Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I POLITIČKI SISTEM

DRŽAVA

Država je istorijska kategorija koja je nastala na određenom stupnju razvoja ljudskog društva, i u tom smislu ona je jedna istorijska čovekova tvorevina. Pravi smisao značenja države ogleda se u tome što je ona najvažnija politička ustanova civilizovanog . . .

DEMOKRATIJA U XXI VEKU

Glavni cilj ovog rada je da ukaže na izazove sa kojima se demokratija suočava u savremenom društvu. Glavne metode koje autor koristi u ovom radu su metod ana­lize sadržaja i komparativni metod. Demokratija je oblik vladavine koji je prihvaćen širom . . .

VANREDNO STANJE - francusko iskustvo

Vanredno stanje je klasičan ustavnopravni insti­tut koji je uobičajeno prisutan u najvišem pravnom aktu velikog broja zemalja. Razlog postojanja ove pravne ustanove, njen raison d’être, je najtešnje povezan sa najznačajnijim vrednostima kojima teži . . .

OGLEDI I STUDIJE

PROBLEM DROGE I SAVREMENOG DRUŠTVA

Imanentno dosadašnjem razvoju čoveka jeste problem vezan za droge. Svakako, najveći problem vezan za droge predstavlja narkomanija. Jasno se može uočiti da je danas cela planeta centar upotrebe droge. Tako ši­roko tržište i velika potražnja droge . . .

DOPRINOS TURIZMA RAZVOJU REGIONA ZLATIBOR

Zbog nedovoljne iskorištenosti izuzetnih prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala Zlatibora, i u svrhu podsticanja njegovog održivog razvoja, jedna od smernica ovog teksta je i da se ukaže moguća paralela između regionalnog razvoja Zlatibora i nekih . . .

AKTUELNO

VOJVODINA U POLITIČKOM SISTEMU SRBIJE

U ovom članku o autonomiji Vojvodine pratićemo „bitku za Vojvodinu“ iščitavanjem i analizom tekstova objavljenih u listu „Politika“ i nekim drugim izvorima u poslednje dve godine. Dakle, u periodu pre, za vreme i nakon donošenja Statuta AP Vojvodine . . .

ĆIRILICA, PRAVOSUĐE I SRPSKA DRŽAVA

Ukidanje presude Goranu Davidoviću naišlo je na horsku osudu medija, iako je očigledno povređeno njegovo pravo da komunicira (sa sudom) na svom maternjem jeziku i pismu. Zbog toga je autor analizirao društvenu zbilju u Srbiji i došao do zaključka da . . .

EVROPSKE INTEGRACIJE

POLITIKA AZILA U EVROPSKOJ UNIJI

Predmet ovog rada jeste evolucija politike azila u Evropskoj uniji. Cilj rada jeste da ukaže na značaj koji politit azila ima u oblasti slobode, bezbednosti i pravde. Suštinska pretpostavka od koje polazi autor jeste da povećanje broja tražioca azila . . .

TRANZICIJA
TRADICIJA

MODERNIZACIJA SRPSKOG DRUŠTVA U XIX VEKU

Ovaj rad, uzimajući u obzir složenost širih društvenih i istorijskih zbivanja, donosi sažetu ana­lizu modernizacije srpskog društva u kontekstu političkog dinamizma devetnaestovekovnih prilika u Srbiji. Reč je dakle, o postepenom preobražaju dominantno . . .

MLADA BOSNA I SRPSKO NACIONALNO PITANJE

Mlada Bosna je bio svenarodni pokret za oslobođenje i ujedinjenje južnoslovenskih naroda. Taj naziv prvi je upotrebio Petar Kočić u listu Otadžbina 1907. godine, a zatim Vladimir Gaćinović u članku "Mlada Bosna" koji je objavio 1910. u Almanahu Prosvete. . . .

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

Prijavi se za newsletter

ç