Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPSKA UNIJA, EVROINTEGRACIJA, EVROPEIZACIJA

NADNACIONALNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA NA POMOLU?

Rad analizira evoluciju i delovanje posebnih nadnacionalnih tela i organizacionih jedinica pri postojećim institucijama Evropske unije kojima je povereno obavljanje klasične obaveštajne i kriminalističko-obaveštajne funkcije. Autor analizu stavlja u teorijski . . .

EKONOMIJA U KRIZI I MOGUĆNOST UPRAVLJANJA

ISTORIJSKO GRANANJE SVETSKE PRIVREDE

Svetska privreda kao deo svetskog istorijskog sistema, stigla je do svog kraja, a „neka nova“ – ne nužno i bolja svetska privreda, ulazi u prve ritmičke cikluse svog razvoja. Primenjujući instrumente Kondratijevljeve teorije dugih talasa u ekonomiji, . . .

RECESIJA, DEFLACIJA I PRINUDNA PRERASPODELA DOHOTKA

Svetska ekonomija nije u dobrom stanju. Evropa je ve­lika ekonomija, a ekonomije EU ponovo se suočavaju sa stagnacijom, i novim talasom recesije. Dugotrajna recesija snižava potencijalpi rast Evrope. Evidentne su rekordne stope nezaposlenosti a realni BDP . . .

POZICIJA RUSIJE U GLOBALNOJ EKONOMIJI

Nakon snažnog rasta u periodu 1998-2008 i recesije tokom 2009. ruska ekonomija je postigla umeren rast u periodu 2010-2012. Potom je detektovan spor rast (1,3%) u 2013, dok su projekcije za 2014. povećanje BDP od samo 0,2%. Trenutno se ruska privreda suočava . . .

POLITIKA, MOĆ, NASILJE

Prijavi se za newsletter

ç