Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

RAZARANJE DRUŠTVA I NOVE SRPSKE ELITE

U ovom radu se razmatraju društvene okolnosti u kojima su nastale i u kojima deluju nove srpske elite. Slom komunističke ideologije i socijalističkog političkog si­stema, ekonomska tranzicija, a naročito razbijanje jugoslovenske države, spoljne sankcije . . .

SOCIOLOŠKI PROFIL NOVIH SRPSKIH VELEPOSEDNIKA

U procesu postsocijalističke transformacije društava centralne, istočne i jugoistočne Evrope u fokusu javnosti, kako one šire, tako i naučne, bile su promene u sferi ekonomije i politike, dok su promene u društvenoj strukturi bivale najčešće zanemarivane . . .

STUDIJE I PREGLEDNI RADOVI

EVROPSKA UNIJA KAO „MEKA” IMPERIJA I SRBI

Posebni „post-konfliktni“ slučajevi Republike Srpske i Republike Srbije, kao i njihove perspektive u bližoj i daljoj budućnosti, sagledavaju se iz perspektive aktuelnog istorijskog konteksta. Njega je presudno profilisala istorijska demisija svetskog . . .

PRIKAZI

Prijavi se za newsletter

ç