Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

KOLONIJALNA DEMOKRATIJA

Završetkom „hladnog rata“ talas „demokratizacije“ zapljusnuo je svom snagom zemlje koje su se u hladnoratovskom nadmetanju nalazile u suprotnom taboru. Šta im je to donelo: slobodu ili stranu hegemoniju? Može li se „hladnoratovska podela“ posmatrati . . .

AMERIČKA DEMOKRATIJA: TOKVILOVA PERSPEKTIVA

Rad se bavi analitičkim poređenjem dve možda najvažnije studije Aleksisa de Tokvila: "Demokratije u Americi" i "Starog režima i Francuske revolucije", zarad što boljeg razumevanja kulturoloških, psiholoških i političkih činilaca za razvoj demokratskih . . .

BELORUSKI INTELEKTUALCI POČETKA XX V. KAO NEIMPERIJALNA ELITA

Rani beloruski nacionalizam počeo je kao pojava koja se nije oslanjala na masovnu podršku zajednice koja je trebala postati beloruska. Najpre je bila stvorena nacionalistička beloruska elita, koja je kasnije počela sebi konstruisati beloruski narod. Međutim, . . .

SPOLJNO-POLITIČKE AMBICIJE TURSKE

Turska želi da se stvori „Novi svetski poredak“, zajedno sa zapadnim saveznicima, u kome bi ona igrala jednu od glavnih u loga. U tom smislu radi na tome da postane stalni član Saveta bezbednosti OUN, a već je uspela da drugi čovek NATO postane Turčin, . . .

Prijavi se za newsletter

ç