Izaberi jezik:
Tema broja

RUSKA SPOLjNA POLITIKA I SRBIJA - ČLANCI

SPOLJNA POLITIKA SAVREMENE RUSIJE

U radu se izlažu osnovne karakteristike spoljne politike postsovjetske Rusije. U evoluciji te politike dosta jasno uočavaju se tri razdoblja, koja su povezana sa autorima i nosiocima te politike. Najpre se analizira spoljna politika Jeljcina i Kozirjeva, . . .

SRBIJA IZMEĐU NATO-a I RUSIJE

Naslov ove teme implicira geopolitički diskurs, u nameri da se odgovori na pitanja gde se nalazi Srbija danas, kuda je krenula, da li njeno državno i političko vođstvo uopšte imaju ikakav strateški plan u tom smislu, a naročito gde se Srbija, svojom . . .

SPOLJNA POLITIKA SAVREMENE RUSIJE

Spoljna politika savremene Rusije ne podrazumeva konfrontaciju, posebno konflikt Rusije sa SAD, kao i sa bilo kojom drugom državom. Za razliku od vremena Jeljcina kada je umesto stvarnog partnerstva prihvatana čak i ponižavajuća pozicija, ekonomski i politički . . .

SPOLJNA POLITIKA RUSIJE I GLOBALNA KRIZA

Poslednjih trideset godina ruska država i društvo prošli su i preživeli izuzetne teškoće i iskušenja. Ekonomska kriza osamdesetih godina, dovela je do strukturalne krize i raspada Sovjetskog Saveza, sledio je kolaps društva devedesetih, da bi nakon . . .

periodika Nacionalni interes 1-2/2009

Prijavi se za newsletter

ç