Tema broja

STANJA I TOKOVI NACIONALNE POLITIKE

ORGANIZACIONA KULTURA U VOJSCI SRBIJE

Organizaciona kultura ima veliki uticaj na efikasnost organizacije i njene vrednosti pokreću ili sprečavaju inovacije. Inovacije u vojnoj delatnosti su ključne za razvoj i održavanje vojne moći a vojna moć presudna za očuvanje nacionalne bezbednosti. . . .

SPOLJNA POLITIKE ITALIJE I NEMAČKE
PREVOD
OGLEDI I PRIKAZI
periodika Nacionalni interes 3/2020 3/2020

Prijavi se za newsletter

ç