Tema broja

VOJSKA, VOJNI ODNOSI, OBLICI SUKOBA

VOJNO NESVRSTAVANJE POJAM, RAZVOJ, PERSPEKTIVE

Pojam vojnog nesvrstavanja, vojne nesvrstanosti ima svoje korene u pravnom institutu neutralnosti, čiji je sastavni deo vojna neutralnost. Kako bi se izbegle terminološke nedoumice autor definiše pojmove neutralnost, neutralizacija, nesvrstanost, vojna . . .

VOJSKA U POLITIČKOM SISTEMU DRUGE JUGOSLAVIJE

Vojska podrazumeva celokupnost oružanih snaga jedne države. Ona prvenstveno štiti državu od spoljne agresije, ali ona štiti i unutrašnji ustavni poredak. Period od završetka Drugog svetskog rata 1945. godine do raspada SFRJ 1992. godine je poznat kao . . .

OBAVEZA SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Prošlo je deset godina od kako je obustavljena obaveza služenja vojnog roka u Srbiji. U protekloj deceniji usledile su značajne promene na geopolitičkoj karti sveta, kao i značajne promene geostrateškog i vojnopolitičkog karaktera, koje su od značaja . . .

NACIJA, ISTORIJA, NACIONALNI ODNOSI

DOBROVOLjNA ASIMILACIJA SRBA ?

Posle svih nepravdi koje su međunarodni faktori, pre svega ratni neprijatelji, ali i kasniji mirotvorci, učinili srpskom narodu u dva svetska rata, u planiranom razbijanju SFRJ - medijskom harangom, sankcijama i agresijom NATO na SRJ i Srbiju, jasno je da . . .

BALKANSKO PITANJE U VREME BERLINSKOG KONGRESA

Autor polazi od hipoteze da je Balkan bogata teritorija koja je privlačila osvajače ili su oni, u cilju velikih osvajanja ili ratnih sukoba, morali da pređu prostor Balkana. Velike sile, pa čak i savezi Velikih sila nisu mogli da udovolje sopstvenim interesima . . .

SRPSKA PRASVOSLAVNA CRKVA I RELIGIJSKOCRKVENI ODNOSI
periodika Nacionalni interes 2/2021 2/2021

Prijavi se za newsletter

ç