Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЈАВНИ СЕКТОР У МАКЕДОНИЈИ – ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ У МАКЕДОНСКОМ ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА ЈАВНИМ СЕКТОРОМ У ЗЕМЉАМА ЕУ И ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

У овом раду извршена је анализа обима јавног сектора у Македонији и појединим земљама ЕУ и земљама Западног Балкана. Како би извршили ову компарацију, . . .

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ, УСТАВНИ СУД И НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КАО НЕЗАВИСНА ТЕЛА: ГРАНИЦЕ И ОБУХВАТ ПОЈМА НЕЗАВИСНО ТЕЛО

Овај рад првенствено настоји да проблематизује постојеће дефиниције и одређења концепције независних тела и независних контролних органа, . . .

ПОЛИТИКЕ САВЕТА ЕВРОПЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА И ЊИХОВА РЕФЛЕКСИЈА НА ПРАВНИ ОКВИР И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кроз историју на милионе врста нестало је услед природних процеса на планети. У протеклих 300 година, међутим, људи су својим деловањем и активностима . . .

периодика Администрација и јавне политике 2-3/2017

Пријави се за билтен