Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ANALIZA NAJBOLJIH PRAKSI ZAŠTITE UZBUNJIVAČA

Uspostavljanje zakonske zaštite uzbunjivača predstavlja relativno novo zakonsko područje regulisanja. Izuzimajući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, većina zakona o zaštiti uzbunjivača doneta je u poslednjih desetak godina. Imajući to . . .

periodika Administracija i javne politike 2/2019 2/2019

Prijavi se za newsletter

ç