Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

POLITIKA URBANOG PLANIRANJA I GRADNJE

Ovaj članak prikazuje specifičnosti politike urbanog planiranja i gradnje uopšte, sa posebnim osvrtom na specifičnosti stanja u Srbiji. Članak analizira najvažnije aktere u ovom polju, njihove odnose, podelu nadležnosti, proces odlučivanja, procese . . .

NOVA JAVNA UPRAVA I MODELI REFORMI

Počeci javne uprave kao nauke vezuju se za kraj 19. veka. Od tada pa do današnjih dana ona će proći kroz nekoliko faza a aktuelna faza traje od sedamdesetih godina prošlog i uobičajeno se naziva nova javna uprava. Nekoliko je uporišnih tačaka ili karakteristika . . .

periodika Administracija i javne politike 2/2015

Prijavi se za newsletter

ç