Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NEZAVISNA REGULATORNA TELA I JAVNE SLUŽBE

Razvoj javnih službi i javnih regulatornih agencija rezultat je relativno dugotrajnog procesa metamorfoze savremene države odnosno uprave, jer su državni tj. upravni sistemi "primarni" regulatorni sistemi. Za savremenu upravu su karakteristične tendencije . . .

periodika Administracija i javne politike 1/2015

Prijavi se za newsletter

ç