Kratak istorijat

Institut za političke studije osnovan je 4. januara 1968. godine, kao mala istraživačka jedinica u okviru tadašnje Visoke škole političkih nauka. Posle decenije rada, Institut je 1978. godine stekao status samostalne naučne ustanove. U periodu od gotovo pola veka postojanja, Institut se razvio u modernu naučno-istraživačku ustanovu, sposobnu da ostvaruje složene istraživačke poduhvate u oblasti društvenih nauka.

Kroz svoju istoriju, Institut je organizovao i sproveo desetine istraživačkih projekata o najaktuelnijim pitanjima političkog sistema i političkog života Srbije, nekadašnje Jugoslavije, ali i Evrope. Organizovan je veliki broj naučnih konferencija, seminara i edukativnih aktivnosti kojima je dat značajan doprinos akademskoj debati, širenju znanja i razvoju političke kulture. Istovremeno, rasla je i izdavačka delatnost Instituta, koja trenutno obuhvata redovno izdavanje sedam časopisa na srpskom i engleskom jeziku, kao i niz monografija, tematskih zbornika i drugih publikacija od značaja za oblast političkih nauka.

Od 1990. godine, u skladu sa trendovima naučnog razvoja u našoj zemlji, Institut je realizovao više makroprojekata, od čega narоčito ističemo projekte “Politički život i političke institucije u Srbiji na prelazu iz 20. u 21. vek” (1995-2000), “Društvene i političke pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji” (2005-2010), kao i projekte koji se tiču razvoja koncepta pravne države u Srbiji, redefinicije socijalne politike, istraživanja modernizacije demokratskih političkih institucija i komunikacija u javnoj sferi. Rezultati ovih istraživanja našli su svoju primenu u oblikovanju javnog mnjenja i javne debate, u akademskom životu, nastavnim procesima, ali i u radu referentnih državnih i društvenih institucija. Zbog prirode predmeta istraživanja, Institut je zadržao snažnu savetodavnu svrhu i upućenost na političke institucije, ali je kroz ceo period postojanja nastavio da deluje u skladu sa principima akademske nezavisnosti i naučnog integriteta. Takođe, radi usklađivanja aktivnosti sa drugim naučno-istraživačkim organizacijama i unapređenja nauke u Republici Srbiji, Institut za političke studije je stalni član Zajednice instituta Srbije.

Istraživači Instituta su u periodu 2010-2019 bili angažovani na realizaciji aktivnosti u okviru makroprojekta “Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija”. Ovaj projekat rezultirao je značajnim studijama vezanim za demokratizaciju i modernizaciju političkih institucija u Srbiji, te njihovo usklađivanje sa aktuelnim međunarodnim trendovima. U realizaciji je učestvovalo više desetina kompetentnih istraživača obrazovanih na vodećim domaćim i međunarodnim akademskim institucijama, potpomognutih dobrim tehničkim kapacitetima Instituta i bogatom bibliotekom.

 

 

ç