Međunarodna saradnja

U realizaciji svojih aktivnosti, Institut za političke studije ostvaruje saradnju sa brojnim referentnim akademskim ustanovama u Evropi i svetu. Ta vrsta kooperacije je dosad uspostavljena sa sledećim institucijama:

 • Fakultet društveno-humanističkih nauka
 • Univerzitet Lucian Blaga, Sibiu, Rumunija
 • Fakultet za međunarodne i političke studije, Jagelonski univerzitet, Krakov, Poljska
 • Institut za filozofiju, Ruska akademija nauka, Moskva, Rusija
 • Brjanski državni univerzitet, Rusija Belgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet, Rusija
 • Centar za evroazijska istraživanja, filijala Ruskog državnog socijalnog univerziteta, Minsk, Belorusija
 • Korvinov univerzitet u Budimpešti, Mađarska
 • Univerzitet Jinan, Guangdžou, NR Kina
 • Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Moskva, Rusija
 • CEMAS Research Center – Rimski univerzitet Sapienca
 • EUR´ORBEM – Sorbona univerzitet, u okviru zajedničkog projekta “Francusko-srpski odnosi u oblasti diplomatije i medijskog predstavljanja: Istorijsko iskustvo i savremeni izazovi”
 • Monteskje centar za istraživanje politike, Univerzitet Monteskje – Bordo IV

Institut za političke studije je član međunarodnih akademskih asocijacija:

ç