Main topic

REVIEWS

SVETOSAVLJE KAO VEZIVNA NIT POSTOJANJA I ISTORIJSKOG TRAJANJA

Abstract

Book review:

Ljubiša Despotović. 2019. Geopolitika Svetosavlja: srpsko nacionalno pitanje u istorijskom rasponu od krštene do prirodne Srbije. Sremski Karlovci: IP Kairos, 431 str.

keywords :

References

PERIODICS Serbian Political Thought 1/2020 1/2020 УДК 323.1(=163.41)(049.3) 389-394
ç