Main topic

ESSAYS AND STUDIES

REHABILITATION OF NDH BY REDUCING THE NUMBER OF VICTIMS IN JASENOVAC

Abstract

Unlike Germany, which in many ways expressed and took responsibility for the Second World War – through statements of its representatives, payments of reparations and material satisfaction to war victims, but also in various symbolic ways (paying tribute to victims), the most famous of which is In 1971, when her then Chancellor Willy Brant, during an official visit to Poland, knelt in front of a monument to Poles killed in World War II as victims of Nazism – Croatia avoids responsibility for crimes, especially the genocide of the Independent State of Croatia (NDH). of Nazi Germany. Unlike Germany, which in many ways expressed and took responsibility for the Second World War – through statements of its representatives, payments of reparations and material satisfaction to war victims, but also in various symbolic ways (paying tribute to victims), the most famous of which is In 1971, when her then Chancellor Willy Brant, during an official visit to Poland, knelt in front of a monument to Poles killed in World War II as victims of Nazism – Croatia avoids responsibility for crimes, especially the genocide of the Independent State of Croatia (NDH). of Nazi Germany.

keywords :

References

  • Архив Југославије, фондови „Попис жртава рата 1941-1945ˮ (сигнатура: АЈ, 179) и „Савез удружења бораца НОР-а“ (сигнатура: АЈ, 297, фасц. бр. 25)
  • Бакић, Митар. 1945. „Југославија мора добити правичну накнаду за ратна пустошења“, Борба (Београд),  30. јун: 1-2.
  • Борба (Београд). 1950. „За што бољи успех пописажртава Народноослободилачког рата“. 19. јануар: 2.
  • Бродар, Вида, Антон Погачник, Србољуб Живановић, 1992. „Извештај антроплога о гробовима у Јасеновцу“. У Catena mundi, књига I. Прир. Предраг Р. Драгић Кијук, 766-786. Краљево: Ибарске новости; Београд: Матица Срба и исељеника Србије.
  •  Буквић, Д., и М. Сретеновић. 2021.„Националним памћењем против ревизије историје“, Политика (Београд), 12. децембар: 9.
  • Булајић, Милан, 1994. „Јасеновачки мит“ Фрање Туђмана. Београд: Стручна књига.
  • Вучелић, Милорад, 1990. „Дух НДХ“. Политика (Београд), 25. фебруар: 5.
  • Драгишић, Петар. 2021. „Усташе у бугарским документима“. 6. септембар. Последњи приступ: 22. 12. 2021. https://stellapolarebooks.com/2021/09/06/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%88%d0%b5-%d1%83-%d0%b1%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80/.
  • Ђурић Мишина, Вељко, 2021. Ископавања у Јасеновцу 1964. године: Студија случаја сведочења др Србољуба Живановића. Београд: издање аутора.
  • Живановић, Србољуб, 2021. Јасеновац: непокајани геноцид. Београд: Пешић и синови.
  • Жртве рата 1941-1945: Попис из 1964. године, 1992. Београд: Савезни завод за статистику.
  • Земаљска комисија Хрватске за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, 1946. Злочини у логору Јасеновац. Загреб. Фототипско издање, 2013. Бања Лука: ЈУ Спомен подручје Доња Градина.
  • Земаљски одбор Савеза бораца НОР-а Босне и Херцеговине, пов. број 10/49, Сарајево, 28. новембар 1949. год. Допис за попис жртава рата обласним, среским и градским одборимаСавеза бораца. АЈ, фонд бр. 297, фасц. бр. 25
  • Историјски архив Београда, фонд „Збирка мемоарске грађе и Бањичког логора“ (сигнатура: ИАБ, 1885, БЛ-934)
  • Јањић, Јован, 2020. Издржимо на узаном путу. Београд: Vukotić media.
  • Јањић, Јован, 2018. Српска црква у комунизму и посткомунизму (1945-2000). Београд: Новости.
  • Кољанин, Милан, 2020. „Документа из Архива Војводине о злочинима Независне Државе Хрватске“. У Усташка зверства: Зборник докумената (1941-1945). Прир. Милан Кољанин. Нови Сад: Архив Војводине, Епархија бачка, Архив Републике Српске.
  • Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида, 1848. Генерална скупштина Уједињених нација: Резолуцијом бр. 260А (III), 9. децембра 1948. године.
  • Музеј жртава геноцида (Београд). 2021. „Попис жртава рата1941-1945.“ https://www.2.muzejgenocida.rs/popis-zrtava-rata-1941-1945
  • Остојић, Стево. 1964. „Цвет изнад Јасеновца“, Политика (Београд), 17. новембар: 10.
  • Поименични попис жртава концентрацијског логора Јасеновац 1941-1945., 1. издање. 2007.  Јасеновац: Спомен-подручје Јасеновац.
  • Политика (Београд). 1961. „Говор председника Тита“, 5. јул: 1-6.
  • Политика (Београд). 1950. „Прикупљање података о жртвама рата почиње у Београду 29. овог месеца“. 26. јануар: 3.
  • Политика (Београд). 1964. „СР Немачка нема никакву моралну легитимацију за било какве поступке против бивших бораца“. 12. март: 4.
  • Политика (Београд). 1950.а. „У Босни и Херцеговини почео попис жртава рата“. 26. јануар: 3.
  • Срби у мемоарима Хермана Нојбахера, 2007. Приредио Никола Живковић. Београд: Јасен.
  • Хорстенау, Глез фон, 2007. Између Хитлера и Павелића. Превео са немачког Никола Живковић. Београд: Нолит.
  • Цветковић, Драган, 2019. „Геостатистичка анализа људских губитака у концентрационом логору Јасеновац“. Историја 20. века, год. 37, 1/2019: 93-120. DOI: https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.cve.93-120
  • Штрбац, Саво. 2021. „НДХ на ХРТ-у и једне старе новине“, Политика (Београд),  29. новембар.
  • Adriano, Pino – Giorgio Cingolani, 2011. La via dei conventi: Ante Pavelić e il terrorismo ustascia dal Fascismo alla Guerra Fredda. Milano: Mursia.
  • Banić, Nikola. 2016. „Zastrašujuće manipulacije uprave Jasenovca.“ Hrvatski tjednik. 14. siječnja. Последњи преглед: 24. 12. 2021.  https://www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/22397-n-banic-zastrasujuce-manipulacije-uprave-jasenovca.html
  • Banić, Nikola i M.[laden] Koić, 2020. „Jasenovački mit u ‘dobrom’ društvu Kominterne“, Hrvatski tjednik (Zadar), br. 813, 23. travanj (април): 17-19.
  • Vuković, Tomislav, 2014. „Ideologijska i dnevnopolitička uloga jasenovačkoga mita” (intervju sa Mladenom Ivezićem). Glas Koncila (Zagreb), br. 2092, 27. srpanj (јул): 6-7.
  • Geiger, Vladimir, 2013. „Brojidbeni pokazatelji o žrtvama logora Jasenovac, 1941. – 1945. (procjene, izračuni, popisi)“, ČSP, br. 2: 211-242.
  • Geiger, Vladimir, 2020. „Pitanje broja žrtava logora Jasenovac u hrvatskoj i srpskoj historiografiji, publicistici i javnosti nakon raspada SFR Jugoslavije – činjenice, kontroverze i manipulacije“, ČSP, br. 2: 517-587. DOI: https://doi.org/10.22586/csp.v52i2.11253
  • Srna, 2011. „Bastašić: NDH sve više prisutna u Hrvatskoj.” 2. februara, 2011. https://jadovno.com/bastasic-ndh-sve-vise-prisutna-u-hrvatskoj/#.YcHdIcnMLIU
  • Tuđman, Franjo, 1989. Bespuća povijesne zbiljnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
PERIODICS Serbian Political Thought 1/2022 1/2022 УДК 341.485(497.13)"1941/1945" 189-216