Main topic

CURRENT

REAFIRMATION OF THE RIGHT TO LIFE OF THE UNBORN

Abstract

In this article the author considers ethical and religious arguments in favour of the right to live of the unborn. He indicates that Latin Fathers, under the influence of Aristotle, were principally prone to support the theory about subsequent or gradual animation of an embryo, while almost all Eastern Fathers up to this day consider that an embryo is a person since the moment of its conception. The consequence of teaching about subsequent animation of an embryo is the possibility of abortion until the moment of its animation. Advocates of the teaching about reincarnation of the soul consider that abortion is allowed until the soul enters the body. If embryo is already a person, the abortion represents a moral transgression, except is allowed if prenatal tests confirm that the child to the born is handicapped, because such person is still a person.

keywords :

References

  • Алексејев, Вјечеслав и Андреј Григорјев. 2007. „Схватање Њу ејџа“ – религија антихриста?“ У Чувајте се да вас ко не превари : православље на међи векова, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 172-249, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Алкорн, Ренди. 2009. Абортус : право на избор или убиство, Београд: Сотериа
  • Анкберг, Џон и Џон Велдон. „Колико је абортус безбедан?“ У Мушкарац и жена пред тајном тела : православље и полност, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 236-250, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Антонић, Слободан. 2011. Искушења радикланог феминизма: моћ и границе друштвеног инжењеринга. Београд: Службени гласник
  • Аристотел. 1987. О души / Наговор на филозофију. Загреб: Напријед
  • Аристотел. 1975. Политика. Београд: БИГЗ
  • Ворен, Мери Ен. 2004. „Абортус“ У Увод у етику, прир. Питер Сингер, 437-452, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
  • Ворен, Мери Ен 2012. „О моралном и правном статусу абортуса“ У Биоетика, прир. Војин Ракић, Иван Младеновић, Рада Дрезгић, 43-61, Београд: Службени гласник
  • Де Жарден, Џозеф Р. 2006. Увод у еколошку етику. Београд: Службени гласник
  • Дрезгић, Рада. 2010. „Бела куга“ међу „Србима“: о нацији, роду и рађању на преласку векова. Београд: Албатрос плус – Институт за филозофију и друштвену теорију
  • Ђаковац, Александар. 2017. „Абортусна култура у Србији : биоетички, религијски и национални аспекти.“ Национални интерес, 30 (1), 105-118.
  • Ђурковић, Миша. 2019. Десна мисао у XX веку. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
  • Емото, Масару. 2008. Порука воде. Београд: Златни змај – Либер
  • Кант, Имануел. 1979. Критика практичког ума. Београд: БИГЗ
  • Кант, Имануел. 1993. Метафизика морала, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
  • Константиновић Вилић, Слободанка и Милева Милосављевић, Невена Петрушић. 1999. Абортус : правни, медицински и етички приступ, Ниш: Женски центар за едукацију и комуникацију
  • Ларше, Жан-Клод. 2008. За једну етику рађања : елементи патристичке ангтропологије. Београд – Шибеник: Истина
  • Левитски, Н. 1998. Свети саровски старац Серафим. Манастир Хиландар
  • Маркиз, Дон. 2012. „Поновно испитивање абортуса“ У Биоетика, прир. Војин Ракић, Иван Младеновић, Рада Дрезгић, 97-122, Београд: Службени гласник
  • Милаш, Никодим. 2004. Правила Православне цркве с тумачењима, књ. 2, Београд – Шибеник: Истина
  • Немесије Емески. 2003. „О човековој природи“ У Господе, ко је човек? : православна антропологија и тајна личности, прир. Јован Србуљ, 93-204, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Николај (Велимировић), владика. 1996. „Номологија“ У Изабрана дела у 10 књига, књига III, Ваљево: Глас цркве, 7-90.
  • Николај Хаџиниколау, митрополит. 2006. „Природа и статус ембриона“; „Експериментисање са људским ембрионима“, У Мушкарац и жена пред тајном тела : православље и полност, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 623-350, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Основи социјалне концепције Руска православне цркве. 2007. Нови Сад: Беседа
  • Платон. 1976. Држава, Београд: БИГЗ
  • Рафаил (Карелин), архимандрит. 2006. „О абортусу, и о разврату“ У Мушкарац и жена пред тајном тела : православље и полност, прир. Владимир Димитријевић и Јован Србуљ, 368-491, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Рашевић, Мирјана. 1993. Ка разумевању абортуса у Србији. Београд: Институт друштвених наука – Центар за демографију
  • Св. Григорије из Нисе 2003. „О стварању човека“ У Господе, ко је човек? : православна антропологија и тајна личности, прир. Јован Србуљ, 7-90, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Свети Максим Исповедник. 2017. О разним недоумицама. Нови Сад: Беседа
  • Свето писмо Старога и Новога завјета. 2012. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве
  • Стајић, Марија Р. 2018. „Случај Роу против Вејда“, У Између киборга и химере : човек и савремена биоетика, прир. Миша Ђурковић, 153-176, Београд: Catena mundi – Институт за европске студије
  • Старац Пајсије Светогорац. 2011. Чувајте душу, Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског
  • Томсон, Џудит Џарвис. 2012. „Одбрана абортуса“, У Биоетика, прир. Војин Ракић, Иван Младеновић, Рада Дрезгић, 25-42, Београд: Службени гласник, 25-42.
  • Чворовић, Зоран. 2018. „Абортус као кривично дело у стародревним правима, канонима Цркве и у византијско-словенском праву“, У Црквене студије, 15, 475-491.
  • Be Aware of Killing Innocent, htpps://anandamargaforum.wordpress.com/category/abortion
  • Bentham, Jeremy. The Principles of Morals and Legislation, New York: Hafner Press Бренан, Барбара Ен. 1990. Руке које лече, Београд: Николић – Павловић – Живковић – Паскаш – Цвијић – Жигарт – Мирић
  • Dworkin, Andrea. 1983. RightWing Women : The Politics of Domesticated Females, London: The Women’s Press
PERIODICS Political Review 3/2020 3/2020 УДК 173.4 179-208
ç