(English version under construction) Održan naučni skup – The 4th International Economic Forum on Reform, Transition and Growth

(English version under construction)
Institut za političke studije iz Beograda u saradnji sa Institutom za azijske studije, organizovao je 19. juna 2018. godine međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom The 4th International Economic Forum on Reform, Transition and Growth na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

ç