COLLECTION

АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТРИ: улога у креирању јавних политика у Србији

Радушки, Нада (прир.). 2024. Аналитички центри: улога у креирању јавних п...

COLLECTION

ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ II

The collection of papers PЕRSPECTIVES OF POLITICAL SCIENCES IN CONTEMPORARY SOCIETY II is the result of the scientific confe...

COLLECTION

HISTORY AND CULTURAL MEMORY

The guiding interest in organizing the History and cultural memory conference, as well as this collection of papers, was the ...

MONOGRAPHY

УКРШТАЈ, СИМЕТРИЈА, (С)МИСАО: Трагом Аријаднине нити Костићеве мисли

Докић, Марија. 2024. Укрштај, симетрија, (с)мисао: Трагом Аријаднине нит�...