Zaposleni

Jovan Janjić Oblast interesovanja:

Identitet, Kultura sećanja, Kulturologija, Nacionalna istorija, Teologija

Ljiljana Kolarski Oblast interesovanja:

Andrea Jovanović Oblast interesovanja:

Milica Topalović Oblast interesovanja:

Dušan Radujko Oblast interesovanja:

Jovan Berić Oblast interesovanja:

Nenad Spasojević Oblast interesovanja:

Nikola Lazić Oblast interesovanja:

Andrijana Lazarević Oblast interesovanja:

Andrea Matijević Oblast interesovanja:

Evropska unija, međunarodna politika, međunarodni ekonomski odnosi, Politička ekonomija

ç