Izaberi jezik:
Tema broja

DVADESET GODINA OD NATO AGRESIJE NA SRJ – POVODI I POSLEDICE

Sažetak

Zbornik radova sa nacionalne konferencije
sa međunarodnim učešćem
(Beograd, 10. jun 2019. godine)

PRIREDILI
Živojin Đurić
Miloš Jevtić

Pre dvadeset godina, NATO je bombardovao tadašnju
Saveznu Republiku Jugoslaviju (SRJ), a posledice ovog čina
se osećaju do današnjeg dana.
S tim u vezi, ovaj zbornik predstavlja pokušaj
multidisciplinarne sistematizacije kako razloga, tako
i efekata NATO agresije. Bez namere da se pruži konačan
odgovor, akcenat je stavljen na različite dimenzije NATO
intervencionizma, poziciju SRJ, kao i situaciju u Republici
Srbiji dvadeset godina kasnije.
Razmatrani aspekti ovog istorijskog događaja obuhvataju
analizu geopolitičkih aspekata i uticaja medija, svedočanstva
učesnika, empirijske nalaze, ali i mnoge druge celine.
Ovim je obuhvaćen širok spektar činilaca koji su
vodili NATO agresiji i načinima na koji se ona (neko bi
rekao) i danas sprovodi. Time je osnovni cilj zbornika
ostvaren, a čitaocu se ostavlja konačan sud o stepenu njegovog
ostvarenja.

Ključne reči:

Reference

978-86-7419-318-1
ç