Изабери језик:
монографија

ПОЛИТИКЕ ПРОСТОРА

Сажетак

Границе спадају у ред оних ретко изговараних, најчешће подразумеваних,
појмова, феномена, симбола, представа, институција, активности или
процеса који се, више или мање, могу идентификовати у читавом спектру
најразличитијих индивидуалних и друштвених пракси обележених
различито декларисаним интересима, преференцијама и, прогресивним или
регресивним, сврхама, као и најразличитијим структурама, контекстима и
агентима/актерима. Могло би се рећи да границе, заправо, потпуно
колонизују наше животе, да су њихова мета-константа.

монографија ПОЛИТИКЕ ПРОСТОРА

Форма за наручивање

    [button "NARUČI"]