Изабери језик:

Кратак историјат

Институт за политичке студије из Београда основан је 4. јануара 1968. године, као мала истраживачка јединица у оквиру тадашње Високе школе политичких наука. После деценије рада, Институт је 1978. године стекао статус самосталне научне установе. У периоду од готово пола века постојања, Институт се развио у модерну научно-истраживачку установу, способну да остварује сложене истраживачке подухвате у области друштвених наука.

Кроз своју историју, Институт је организовао и спровео десетине истраживачких пројеката о најактуелнијим питањима политичког система и политичког живота Србије, некадашње Југославије, али и Европе. Организован је велики број научних конференција, семинара и едукативних активности којима је дат значајан допринос академској дебати, ширењу знања и развоју политичке културе. Истовремено, расла је и издавачка делатност Института, која тренутно обухвата редовно издавање седам часописа на српском и енглеском језику, као и низ монографија, тематских зборника и других публикација од значаја за област политичких наука.

Од 1990. године, у складу са трендовима научног развоја у нашој земљи, Институт је реализовао више макропројеката, од чега нарочито истичемо пројекте “Политички живот и политичке институције у Србији на прелазу из 20. у 21. век” (1995-2000. године), “Друштвене и политичке претпоставке изградње демократских институција у Србији” (2005-2010), као и пројекте који се тичу развоја концепта правне државе у Србији, редефиниције социјалне политике, истраживања модернизације демократских политичких институција и комуникација у јавној сфери. Резултати ових истраживања нашли су своју примену у обликовању јавног мњења и јавне дебате, у академском животу, наставним процесима, али и у раду референтних државних и друштвених институција. Због природе предмета истраживања, Институт је задржао снажну саветодавну сврху и упућеност на политичке институције, али је кроз цео период постојања наставио да делује у складу са принципима академске независности и научног интегритета. Такође, ради усклађивања активности са другим научно-истраживачким организацијама и унапређења науке у Републици Србији, Институт за политичке студије је стални члан Заједнице института Србије.

Тренутно, истраживачи Института су ангажовани на реализацији активности у оквиру макропројекта “Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција”. Овај пројекат резултира значајним студијама везаним за демократизацију и модернизацију политичких институција у Србији, те њихово усклађивање са актуелним међународним трендовима. У реализацији учествује више десетина компетентних истраживача образованих на водећим домаћим и међународним академским институцијама, потпомогнутих добрим техничким капацитетима Института и богатом библиотеком.