Изабери језик:

Запослени

Драган Марковић Област интересовања:

Локална самоуправа, Непосредна демократија, Политичка економија

Ђорђе Стојановић Област интересовања:

Идентитет, Политичка теорија, Политичка филозофија, Социјална политика

Ђуро Бодрожић Област интересовања:

Глобализација, Идентитет, Теорија државе

Миле Ракић Област интересовања:

Национална безбедност

Милош Кнежевић Област интересовања:

Петар Матић Област интересовања:

Јавне политике, Локална самоуправа, Непосредна демократија, Политичке институције

Богдана Кољевић Област интересовања:

Тијана Перић Дилигенски Област интересовања:

Европска унија, Корупција, Правосуђе

Јелена Тодоровић Лазић Област интересовања:

Европска унија, Јавне политике, Политика проширења ЕУ

Душан Достанић Област интересовања:

Историја идеја, Конзервативизам, Политичка теорија

ç