Изабери језик:

Зоран Р. Пешић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за пословне студије и право Београд

периодика

ИНСТИТУЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПОЛИТИЧКЕ ВОЉЕ У ЈАВНОЈ ПОЛИТИЦИ

Аутор полази од чињенице да је улога политичке воље као политичке појаве недовољно проучавана у јавној политици, а да је истовремено присутна у јавном дискурсу најчешће констатацијом да за конкретну јавну политику нема политичке воље. Предмет рада је политичка воља у јавној политици, а циљ да се политичка воља објасни као политичка појава и да се укаже на могуће параметре њеног присуства/одсуства и утицаја на јавну политику. У раду су коришћене дескриптивна, дедуктивна и аналитичко-синтетичка метода. Закључено је да политичка воља има важан утицај у одлучивању и спровођењу јавне политике, да је могуће проценом одређених компоненти и њихових параметара уочити њено присуство, односно њену трансформацију од воље за нешто у вољу против нечега, а да је одговорност највећа препрека самовољи.

ç