Изабери језик:

Зоран Јовановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ОСВРТ НА ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ НОВОГ ЈАВНОГ МЕНАЏМЕНТА У ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА – ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, САД И КАНАДА

Таласом промена под називом „Нови јавни менаџмент“ (New Public Management), који је потекао из Велике Британије 1979. године, направљени су први подухвати у области реосмишљавања рада владе и целокупне администрације. Основни циљ ових реформи био је да се смањи улога државе у економској сфери, али и да се унапреди тадашњи систем јавне управе. Ове реформе су се прошириле и на друге земље, а подржале су га и многобројне међународне организације (Светска банка и ОЕЦД). Предмет рада је анализа новог јавног менаџмета у земљи настанка – Великој Британији, затим САД и Канади. Оно што је заједничко за анализиране земље, јесте чињеница да је јавна управа правила огромне издатке и да је овај облик управних реформи направио радикалан раскид са неефикасним бирократским апаратом. Он се заснивао на приватизацији јавног сектора, дерегулацији, децентрализацији, као и на суштинској промени природе пословања владе.

периодика

АКТУЕЛНИ РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ У ЈАВНОЈ УПРАВИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

Реформа јавне управе је континуиран процес и представља, нарочито у савременим условима, важан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева у свим областима друштва. Значај јавне управе у условима глобализације је неспоран, како у погледу ширине и броја задатака које обавља у сваком друштву, финансијских средстава којима се користи и која преусмерава путем јавних политика, броја људи које непосредно или посредно ангажује, тако и развојних и стратегијских планова који ће утицати на будућност људске цивилизације. Савремену јавну управу карактеришу турбулентне и динамичне промене чији је циљ стварање професионалне, политички непристрасне, етичне, стабилне и активне јавне управе, која поштује и која је у стању да пружа делотворне услуге и влади и грађанима. Модерна јавна управа је претежно усмерена на пружање услуга и менаџмент, а не на контролу. Јавна управа мења карактер, од контролне постепено постаје услужна. У Републици Србији, реформа јавне управе не подразумева само усвајање бројних закона и других прописа и јавних политика, већ и њихово спровођење, на шта текуће реформске активности првенствено морају бити усмерене, уз даљу хармонизацију постојећег законодавства са прописима Европске уније. Такође, неопходна је модернизација наше јавне управе да би држава, напокон, постала истински сервис грађана.

ç