Изабери језик:

Владимир Кршљанин

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд

периодика

ЈУГОСЛАВИЈА И (НЕ)МОГУЋНОСТ ЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГ КОМПРОМИСА

У Југославији су се у истој држави нашле оригинална европска, вредносно-морална Православна цивилизација и Западна квазицивилизација. (Не)могућност њиховог компромиса се анализира на примеру ставова Петог и Шестог конгреса Коминтерне о Југославији и националном питању уопште. Коминтерна свој приступ заснива на негирању резултата Првог светског рата и западном концепту националног. Превиђајући православни концепт, она доприноси уништењу Југославије и доказивању немогућности цивилизацијског компромиса.

ç