Изабери језик:

Симона Жикић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд

периодика

АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ

У овом раду ћемо покушати да уз помоћ различитих приступа у литератури, са освртом на дефиниције културе и увођење антрополошког приступа у разумевање и тумачење свеукупне, посебно савремене културе (тумачећи културу као начин живота), анализирамо данашње схватање организационе културе у савременим организацијама. Потреба и интерес за разумевање националне и организационе културе континуирано расте услед процеса глобализације, улаза страног капитала, јачања зависности међу нацијама, а нарочито у контексту све израженије потребе за постизањем конкурентности на тржишту. Организациона култура је дубоко укорењена у свакој организацији док је истовремено подложна променама које се догађају као одговор на константну социо-економску променљивост окружења. Како би истраживачице и истраживачи разумели културу, потребно је да процене ширу културну парадигму друштва у оквиру ког функционише организација.

ç