Изабери језик:

Саша Мирковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд

периодика

МЕЂУЗАВИСНОСТ СВАКОДНЕВНЕ ПОЛИТИКЕ И МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ СЕРВИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Модалитети финансирања јавних медијских сервиса предмет су вишедеценијске дебате у нашем друштву. Хронолошко-прегледном и аналитичком методом овај текст има за циљ да синтетизује и анализира досадашње начине финансирања овдашњих јавних медијских сервиса и њихову финансијску потентност поредећи их са истим институцијама у региону. Текст објашњава разлику између вољности претплате и обавезности таксе, финансирање из буџета и од стране гледалаца и аргументовано пореди позитивне и негативне аспекте ових медијских политика, деконструишући важеће митове у овој сфери и њихову каузалност и међузависност. Текст указује на импликације и узрочност које начини финансирања имају на независност јавних медијских сервиса, уређивачку политику, професионализам новинара, слободу изражавања и заштиту јавног интереса. Путем упоредне анализе текст доказује да модалитети финансирања овдашњих јавних медијских сервиса представљају погодно тло за вишедеценијски политички активизам кључних актера овдашње политичке свакодневнице. Ова анализа доказује да свака власт даје свој допринос политички острашћеном дебатном дискурсу путем селективне примене медијских закона, а опозиција и невладин сектор то чине константном критиком уређивачког концепта Радио Телевизије Србије и Радио Телевизије Војводине.

ç