Изабери језик:

Сања Ефтимов

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ВАУЧЕРСКИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

У овом раду проучавамо модел финансирања образовања путем ваучера чија се теоријска основа налази у теорији слободе избора (eng. school choice theory) као и економији понуде и потражње. Теорија слободног избора сматра да су ученици и родитељи, а не држава, ти који треба да бирају школу у којој ће се дете образовати, као и шта то образовање треба да подразумева. Слободан избор родитеља данас је у великом броју образовних система ограничен местом пребивалишта, тако да су родитељи приморани да своју децу уписују у школе у делу града у коме станују. Управљање образовањем у Сједињеним Америчким Државама задатак је државних и локалних власти, те зато ни не чуди постојање великог броја различитих система образовања. Ипак, све лошији резултати Американаца на међународним тестовима довели су до већег уплитања федерације у ову област, пре свега путем бројних предлога за реформу истог. За време Хладног рата, трке у наоружању и освајања свемира, знање је играло важну улогу тако да тих година и почињу прве дискусије, а затим и реформе образовања. Образовање је значајно како за сваког појединца, тако и за развој читаве државе, јер без образовања, не би било напретка али ни слободе. Образовање је стуб сваке државе и сваког система, и ауторитарног, и тоталитарног, и демократског, јер се кроз образовање обликују нове генерације било у поданичком, било у грађанском духу. Приказани ваучерски систем може допринети развоју ефикаснијег образовања у Србији. Ипак, пре његовог увођења, неопходно је извршити одређена прилагођавања, како се не би догодио још један сценарио неуспешно спроведених реформи у овој области.

ç