Изабери језик:

Оташ С. Бошковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ОДНОС НОВЕ ВЛАСТИ ПРЕМА СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ 1944-1958.

Тема овог рада обрађује период у коме је главни политички субјекат била Комунистичка парија Југославије (КПЈ) која је репрезентовала нову власт. Тада су се десиле корените промене у друштву, почевши од економских на пољу својинске трансформације до промена у политичкој сфери. Централно поље овог истраживачког рада тиче се нормативног уређивања односа државе и религије и разлика између нормативног и стварног као и коришћење религије од стране КПЈ-е ради учвршћивања своје (партијске) власти. Свој однос према религији КПЈ-е је формирала на основу марксистичког учења и виђења религије као средства манипулације и угњетавања потлачене класе и на основу тог учења изградила је своју идеологију. Идеологија комунистичке партије је атеизам. Атеизам је за комунисте религија и у њиховом поимању света нема места за друге религије.

ç