Изабери језик:

Никола Рајић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, Нови Сад

периодика

ОДНОС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГОВОРА О КОЛЕКТИВНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ (ОДКБ) СА ШАНГАЈСКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ЗА САРАДЊУ И НАТО

Организација договора о колективној безбедности (ОДКБ) представља важну регионалну безбедносну организацију, пре свега ону одбрамбено војног типа, која делује на турбулентном постсовјетском простору. Као таква, ОДКБ тежи сарадњи са другим сродним регионалним организацијама које делују на овом простору. У раду се посматра однос ОДКБ са НАТОМ и ШОС-ом (Шангајском организацијом за сарадњу), њихове међусобне разлике, интереси, видови сарадње и/или њихов изостанак као и разлози за то. У раду се даје сумарна оцена ових односа и њихова могућа перспектива у будућности.

ç