Изабери језик:

Недељко Цветковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Академија за националну безбедност, Београд

периодика

ЕКСПАНЗИЈА ТЕРОРИЗМА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ У СВЕТЛУ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ

Рад се бави анализом међусобне повезаности мигрантске кризе и пораста терористичке активности у Западној Европи. Однос ове две појаве разматра се са становишта узрочно-последичних веза, чиме се указује на чињеницу да тероризам има значајну улогу у покретању миграција муслиманског становништва из Африке и са Блиског истока ка Европској унији, те да миграције утичу на ширење тероризма ка Европи. Такође, рад се осврће на актуелну политичку ситуацију у свету у смислу узрока миграција и одговора политике земаља Европске уније на изазове избегличке кризе. Део рада бави се и интеракцијом мигрантске популације и становништва ЕУ, а нарочито порастом могућности радикализације муслимана у појединим државама чланицама. Радом су обухваћени и могући приступи решавању проблема које доноси избегличка криза, као што су преливање историјских или замрзнутих сукоба из исламског света у ЕУ и у сваком погледу неефикасна контрола миграната.

ç