Изабери језик:

Мирко С. Јанкелић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Дом за душевно оболела лица "Чуруг", Чуруг.

периодика

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“

Дом за душевно оболела лица се пројектом „Отворени загрљај“ нашао се у процесу деинституционализације, али и истовремено у могућности и потреби да развија услугу социјалне заштите становање уз подршку. У протеклом временском периоду је настајао и План трансформације установе, као нацрт који треба да буде усвојен од стране надлежних органа. Предмет анализе и сам циљ рада је приказ самог процеса планирања деинституционализације, који обухвата припрему корисника, старатеља и Центара за социјални рад, локалне самоуправе и локалног становништва, а најпре промену саме установе за новине које нам предстоје. План трансформације установе је структуриран и односи се на приказ структуре и броја корисника који прелазе у становање уз подршку, затим трансформацију броја и структуре запослених и на крају приказ трансформације у финансијском погледу. Уз све то потреб­но је усклађивање Дома као пружаоца услуге са свим легалним и административним процедурама које је потребно испоштовати и имплементирати.

ç