Изабери језик:

Милош Ж. Костић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Геронтолошки центар Нови Сад, РЈ: Прихватилиште за бескућнике.

периодика

УЗРОЦИ БЕСКУЋНИШТВА У ВОЈВОДИНИ

Бескућништво описује стање људи који немају стално место боравка и нису у могућности да га стекну. Бескућништво као такво утиче на велики број  људи, независно од пола и старости, прати га посебан начин и стил живота, као и посебан систем  вредности који има елементе субкултуре. Кроз испитивање корисника Прихватилишта и прихватне станице у Новом Саду, као једине организоване услуге социјалне заштите бескућника на територији Војводине, аутори овог рада ће покушати да испитају главне узроке и факторе који доприносе настанку бескућништва у Војводини, и то све у циљу бољег разумевања проблема са којима се бескућници суоачавају. Такође, у раду се указује на ризичне  групе  бескућништва, као и на ургентност потребе за креирањем  програма  превенцијe, односно стратегија за  решавањa проблема бескућништва.

ç