Изабери језик:

Марко Вигњевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Београд

периодика

САВРЕМЕНА РЕАФИРМАЦИЈА МОНРООВЕ ДОКТРИНЕ

Спољна политика САД представља једну од најважнијих тема у данашњим геополитичким дискурсима који за незаобилазно полазиште узимају мултиполаризацију међународних односа. Стога ће предметно истраживање у овом раду бити засновано на испитивању могућности савремене реафирмације Монроове доктрине. Смисао тога је и покушај да се додатно сагледа дипломатија САД и евентуално претпостави њен даљи курс у односу на данас појачани утицај Русије и НР Кине у Средњој и Јужној Америци. Први део рада везује се за 19. век игеостратешки контекст америчког континента који је одредио модел западне хемисфере (Северна, Средња и Јужна Америка) - основу Монроове доктрине. Замисао датог модела, као јединствене интересне сфере САД, у раду добија на значају и оценом да је исти послужио као принцип приликом геостратешке поделе Европе након Другог светског рата.У другом делу рада следи приказ имплементације Монроове доктрине и успостављања западне хемисфере путем интервенционистичке политике коју су САД спроводиле у 19. и 20. веку. Примери појединих земаља Средње и Јужне Америке показују интервенционизам заснован на комбинацији економске и војне моћи САД, што је матрица препознатљива и у другим деловима света у каснијем постхладноратовском периоду. Трећи део конкретно открива данашње присуство Русије и НР Кине у западној хемисфери указујући на моделе сарадње ових земаља са земљама Латинске Америке. Закључак је да је западна хемисфера САД поново угрожена, јер се у последње време бележипојачани утицај других земаља у региону који су САД давно прогласиле за своју интересну зону.

ç