Изабери језик:

Марко Шпилер

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Аутор је професор струковних студија на Високој текстилној школи за дизајн, технологију и менаџмент у Београду и доцент на Факултету за менаџмент у Новом Саду.

периодика

ЗНАЧАЈ УВОЂЕЊА ИНСТИТУТА ФОРЕНЗИКЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јавне набавке представљају веома значајан процес трансакција роба, добара и услуга као и новца у пословању привредних субјеката, због чега ова област  представља погодно тло за различите видове злоупотреба, пре свега за коруптивна кривична дела. С друге стране, чињеница да се преварне шеме у области јавних набавки врше на вешт и прикривен начин, да еволуирају, мењају се и прилагођавају савременим условима, захтева предузимање сложених активности са циљем да се препознају фактори ризика, уоче симптоми незаконитости, процене последице и проуче најважнији облици, трендови и технике извршења криминалних радњи у овој области. Имајући у виду наведено, циљ рада је да укаже на значај откривања и спречавања корупције и других видова злоупотреба у области  јавних набавки путем стављања тежишта на системе интерних и екстерних контрола као важног алата у спречавању настанка криминалних радњи. У том погледу, посебно је наглашена улога Државне ревизорске институције у контроли регуларности јавних набавки. Такође, тешкоће у откривању и доказивању криминалних радњи у овој области условљавају потребу да се из спектра форензичких дисциплина развију специфичне методе и технике њиховог откривања и идентификовања. У вези са тим, посебна пажња посвећена је разматрању идеје увођења института „Форензика јавних набавки“ што подразумева употребу различитих знања, метода и средстава у циљу расветљавања корупције и других криминалних радњи које се врше у овој области, а све имајући у виду да су јавне набавке развојно питање од великог значаја за сваку земљу и да је смањивање нерегуларности у систему јавних набавки један од стратешких циљева реформе јавних набавки у Републици Србији.

ç