Изабери језик:

Марко Парезановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Академија за националну безбедност, Београд

периодика

УЛОГА ПРОПАГАНДНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЛИТИЧКИМ ПРЕВРАТИМА

У раду ће бити анализирани и научно сагледани улога и значај пропагандних активности које имају за циљ пружање помоћи инспираторима (идеолозима), финансијерима, организаторима и спроводиоцима политичких преврата, почев од припремне, па све до завршне фазе њиховог деловања. Посебна пажња биће посвећена безбедносним аспектима појединих специфичних инструмената (поступака и средстава) који су све присутнији у спровођењу пропаганде осмишљене да буде подршка политичком преврату, као што су пласирање дезинформација и лажних вести (fake news), како би се одговорило на хипотетичко питање „да ли су лажне вести за превратнике заправо добре вести?”. Такође, завршни део рада ће бити фокусиран на решења, технике и тактике које стоје на располагању структурама у чијој надлежности се налази супротстављање негативним ефектима „злонамерне” пропаганде, посебно оне која је стављена у функцију политичког преврата.

ç