Изабери језик:

Марија Марковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд.

периодика

МЕСТО ЗА МЕНЕ - ДЕЦА НА ХРАНИТЕЉСТВУ У СРБИЈИ

Приказ књиге: Александaр Југовић, Љубомир Пејаковић, Иванa Стевановић, МЕСТО ЗА МЕНЕ Деца на хранитељству у Србији, Центар за права детета и Републички завод за социјалну зaштиту, Београд, 2014.

ç