Изабери језик:

Марија Илић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Установа геронтолошки центар Београд

периодика

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ КАО УСМЕРЕЊЕ

Методом анализе и синтезе два извештаја о евалуацијама примене препознаје се заједничка потреба за промовисањем међугенерацијске солидарности и дијалога између деце и остарелих члaнова друштва којима је потребна подршка у локалним заједницама. Предмет анализе су: (1) Национална стратегија о старењу коју је донела Влада Републике Србије за период 2006-2015. са предлозима за нови стратешки оквир и (2) евалуација примене програма Грађанско васпитање као обавезног изборног предмета у основој и средњој школи. Циљ рада је промовисање међугенерацијске солидарности и друштвено одговорног понашања путем едукације у школама у оквиру предмета Грађанско васпитање. Очекивани резултати су усмерени на промовисању вредности које воде ка солидарности о одговорном и ангажованом животу деце и младих у савременом грађанском друштву. Док се у оквиру наставног предмета Грађанско васпитање превише инсистира на правима, а недовољно на обавезама, деца избегавају одговорност. Рад на унапређењу међугенерацијске солидарности је прилика да децу позовемо на одговорност организовањем хуманитарних акција и сарадњом са представницима локалне заједнице.

ç