Изабери језик:

Маја Савић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

УТИЦАЈ СОЦИОКУЛТУРОЛОШКИХ ФАКТОРА НА АЛКОХОЛИЗАМ

Како се историја мењала, тако је свако време, место и свака култура имала прецизно исписане „канонеˮ конзумирања пића; од првих насеобина из каменог доба, до великих дворана за гозбе у старој Грчкој, или чувених кафетерија из времена просветитељства. Повезивање алкохолних пића са алкохолизмом није ретка појава.Са становишта савременог друштва подразумева врло широку област која се може посматрати на различитим нивоима. Укључујући стручна лица из многобројних научних области сам појам „алкохолизамˮ оставља простора да се преиспитује и истражује како би се утврдило његово правилно значење и поставка у једном систему. Једно од главних питања које се поставља јесте како детерминисану појаву окарактерисати као sui generis појаву, ако се водимо научним списима и оним што нам је понуђено од стране стручњака? Из овог оквира не може се изоставити ни социокултурна перцепција која представља „стварностˮ око које се поставља питање алкохолизма и свега онога што је чини компетентном за студиозније истраживање и анализу. Анализом великог броја компаративних истраживања долази се до закључка да конзумација алкохола као и сам алкохолизам заиста јесу у највећој мери творевине културе и ствар културолошке перцепције. Из тог разлога на то се мора обратити пажња и у законским одредбама као и у третманима лечења уколико желимо да они буду делотворни у потпуности.

ç