Изабери језик:

Јелена Вујановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

УЛОГА РЕМ-А У МОНИТОРИНГУ ИЗБОРНИХ КАМПАЊА У СРБИЈИ – ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 2016., 2017. И 2018. ГОДИНЕ

У овом раду извршићемо анализу рада РЕМ-а у погледу надзора електронских медија у току изборних кампања 2016, 2017. и 2018. године. Циљ овог рада је прво, да утврди зашто Савет РЕМ-а није објавио извештај о надзору над радом емитера током изборне кампање за парламентарне изборе 2016. и да ли је и како РЕМ вршио надзор над радом емитера током изборне кампање за председничке изборе 2017. и локалне изборе 2018. године. И друго, да утврдимо да ли је такво деловање Савета РЕМ-а последица лошег законског оквира или нечег другог, те да ли постоји простор за побољшање рада РЕМ-а у погледу обезбеђивања правила о заступљености на електронским медијима у току изборних кампања, који су важан сегмент правила за фер изборе. У том смислу анализираћемо законски оквир који се односи на рад РЕМ-а у току изборних кампања, деловање Савета РЕМ-а у изборним кампањама које су предмет овог рада, претходне праксе овог тела у току изборних кампања и покушаћемо да дамо одређене препоруке за побољшање регулаторног оквира и начина рада РЕМ-а у изборним кампањама.

периодика

САЈТОВИ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У СРБИЈИ У ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА 2016. И 2017. ГОДИНЕ

Присуство на Интернету и посједовање званичног интернет сајта политичке партије/организације данас је постала нужност. Многи су мислили да ће управо тај нови аспект комуникације и представљања поправити нарушен однос партија са грађанима и вратити њихову примарну улогу – да артикулишу интересе друштвених група и претварају их у политичке захтјеве. Данас већ можемо поставити питање да ли су таква предвиђања била превише оптимистична. Нама се чини да су одређене промјене присутне, али да партије генерално користе своје званичне сајтове као „огласне плоче“, како их је назвао Домагој Бебић, а овим истраживањем ћемо покушати да одговоримо на питање да ли је то заиста тако. Покушаћемо, дакле да истражимо: како су политичке партије/организације у Србији користиле своје званичне веб сајтове у кампањи за парламентарне изборе 2016. године?; Да ли је у том погледу дошло до неких промјена у кампањи 2017. године?; Колико се сајтови партија у Србији разликују од сајтова политичких партија у западно-европским државама? Само истраживање се методолошки базира на аналитичком оквиру који је дао Кристиан Вакари у својој студији „Дигиталне политике у Западним демократијама: Компаративна студија“, што ћемо детаљније објаснити у самом раду.

ç