Изабери језик:

Јелена Достанић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић.

периодика

КРИТЕРИЈУМСКА ВАЉАНОСТ НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕЊИВАНИХ ТЕХНИКА У ПРОФЕСИОНАЛНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ – КОЛИКО СЕЛЕКЦИОНЕ ТЕХНИКЕ ПРЕДВИЂАЈУ УСПЕХ НА ПОСЛУ

У овом раду су описани и приказани основни нацрти критеријумске ваљаности техника у професионалној селекцији. Након тога, приказани су неки од кључних резултата светских истраживања о предиктивној снази, конкретно, тестова когнитивних способности, тестова личности, интервјуа и центара за процену. Резултати говоре у прилог томе да је интелигенција, на првом месту општа ментална способност, најбољи предиктор успеха на послу, затим центри за процену, док је интервју најслабији предиктор, поготово уколико није структуиран и стандардизован. На крају рада су дате смернице о томе када и на који начин би требало користити ове технике у сврхе селекције, базиране на њиховим предностима и недостацима.

ç